Mazhab-mazhab Liberalisme.

Diterbitkan sebagai sebahagian dari siri Sekolah Liberalisma

Muhammad Al-Mahdi    25/08/2015

Ideologi liberalisme adalah sebuah idea yang penuh dengan kesungguhan, optimisme, idealisme, falsafah, cubaan dan penambahbaikan sepanjang zaman. Kerana ia adalah projek intelektualisme untuk masyarakat global dan bersifat universal. Ia juga adalah sebuah projek politik yang berteraskan kebaikan sumber manusia untuk mencipta keamanan dan kestabilan sosial dan ekonomi, maka liberalisme wajar dikira sebuah idea yang fleksibel tanpa menggadaikan nilai-nilai dan prinsip utama.

Asas kebebasan liberalisme adalah kebebasan sosial, ekonomi dan politik, kesertaan hak, pertimbangan matematikal dan logika, toleransi dek ketidakwujudan kebenaran mutlak kerana pandang alam manusia dan kepetingan mereka yang pelbagai, kesepakatan manusia sebagai penyelesaian atas kepelbagaian kepetingan, perundangan sebagai kuasa tertinggi untuk penegahan keleluasaan pemerintah dan juga prinsip individualisme sebagai entiti yang dihargai hak dan suaranya.

Zaman berzaman nilai liberalisme berkembang dan diadaptasi, dibangunkan, disesuaikan dengan pelbagai situasi dan falsafahnya telah melahirkan pelbagai cabang mazhab dan aliran berbeza yang wajib diraikan.

Continue reading

Advertisements